Jak malé a střední firmy zvládaly krizi během pandemie
23.09.2021
Jak malé a střední firmy zvládaly krizi během pandemie

Vývojem nových produktů se od března 2020, kdy teprve začínala pandemie Covid-19, rozhodlo čelit této mimořádné situaci na 29 % malých a středních firem. Vyplývá to z nedávbí studie bezpečnostní společnosti Kaspersky. Lockdowny otřásly finanční prosperitou většiny (66 %) malých a středních podniků, které musely přijmout řadu úsporných opatření. Zavedení nového sortimentu nebo vytváření obchodních příležitostí, stejně jako další přijatá opatření, byly za těchto podmínek snahou o přežití.

Schopnost adekvátně reagovat na krizi může firmě pomoci vytěžit z dané situace maximum. Podle Stevena Callandera, profesora politické ekonomie na Stanford Graduate School of Business, by měli vedoucí pracovníci „zvládat krizi jako problém managementu“ a v obtížné situaci, kdy jsou pod drobnohledem zaměstnanců i akcionářů, „zazářit ve světle reflektorů“. Během pandemie bylo rozhodování obzvláště složité. Organizace musely zvažovat vnější faktory – lockdowny, nové hygienické požadavky, radikální změny životního stylu – a svoje podnikatelské možnosti.

Kromě vytváření nových produktů a služeb (29 %) jako aktivní reakce na situaci vstoupila každá pátá organizace (21 %) do nových odvětví podnikání. Pro firmy ze sektorů zábavy, umění, kultury, pořádání akcí nebo dokonce zdravotnictví to mohlo znamenat spuštění digitální alternativy jejich fyzické nabídky; pro obchody nebo restaurace zase zavedení on-line prodeje a doručovacích služeb; pro výrobce pak třeba výroba ochranných masek, dezinfekčních prostředků a dalších zdravotnických pomůcek nebo zaměření na produkty pro domácí pohodlí.

Mezi dalšími protikrizovými opatřeními byla podle očekávání nejčastější podpora práce na dálku u všech nebo většiny zaměstnanců (46 %). Hlavní rozhodnutí však stále směřovala k optimalizaci výdajů: organizace provedly rozpočtové škrty (38 %), snížily platy nebo zkrátily pracovní dobu (35 %), přesměrovaly rozpočty nebo zastavily investiční plány (30 %). Jedna z deseti firem musela přijmout kritická opatření, jako je propouštění zaměstnanců (12 %) nebo pozastavení placení účtů (11 %).

​​​

„Některá rozhodnutí byla těžká, avšak nutná. Je dobré vědět, že celkový pocit ohledně zvládání následků pandemie je nyní napříč malými firmami do jisté míry pozitivní: dvě třetiny (63 %) souhlasí s tím, že jejich firma reagovala na tento celosvětový problém dobře. Získané poznatky by jim nyní měly pomoci lépe se připravit na budoucí výzvy a potíže, zlepšit stávající investiční plány a procesy, odvážně zkoušet nové věci a více se digitalizovat. Věřím také, že produkty a služby, které byly v reakci na pandemii zavedeny, přetrvají, protože opatření proti viru Covid-19 stále platí a lidé si nadále udržují digitální návyky získané během pandemie,“ konstatuje Andrey Dankevich, Senior Product Marketing Manager ve společnosti Kaspersky.​

Další zjištění ze zprávy společnosti Kaspersky „How small businesses got through 2020–2021: Budget cuts, product launches, and new investment priorities“ (Jak si vedly malé firmy v období 2020–2021: Rozpočtové škrty, zavádění nových produktů a nové investiční priority) si můžete přečíst zde​.