Nový průzkum ukazuje, jakým kyberbezpečnostním výzvám čelí organizace v souvislosti s koronavirovou pandemií
17. 6. 2020
Nový průzkum ukazuje, jakým kyberbezpečnostním výzvám čelí organizace v souvislosti s koronavirovou pandemií

Průzkum společnosti Check Point ukazuje, že 75 % IT a bezpečnostních odborníků se obává dalšího nárůstu kybernetických útoků a zneužití zranitelností, jakmile se naplno otevřou kanceláře, zároveň však bude potřeba zaměstnancům i nadále umožnit práci z domova.

Check Point zveřejnil výsledky nového průzkumu, který ukazuje, jak organizace vnímaly kyberbezpečnost během karantény vynucené pandemií COVID-19, a také jaké jsou bezpečnostní priority a obavy pro nadcházející měsíce při přechodu do „nového normálu“.

Více než 86 % respondentů uvedlo, že největší IT výzva během pandemie byl nárůst práce z domova, největším bezpečnostním problémem bylo zajistit dostatečnou VPN kapacitu pro zaměstnance. Z průzkumu mezi více než 270 IT a bezpečnostními odborníky z celého světa například vyplývá:

  • Největší bezpečnostní obavy na začátku COVID-19 karantény: 62 % respondentů uvedlo, že hlavní starostí na začátku karantény bylo zachování bezpečného vzdáleného přístupu a VPN kapacity pro zaměstnance, následovala prevence útoků využívajících sociální inženýrství (47 %) a zabezpečení koncových bodů v domácnostech zaměstnanců a domácích sítí (52 %).
  • Postupné otevírání kanceláří a návrat do „nového normálu“: 75 % respondentů uvedlo, že po skončení karantény byly kanceláře znovu otevřeny pro omezený počet zaměstnanců. V průměru však zaměstnanci stále pracují 4 z 5 dnů doma, což znamená, že zranitelnosti a hrozby pro vzdálené pracovníky jsou stále aktuální.
  • Slabiny v zabezpečení práce na dálku: Zatímco 65 % respondentů uvedlo, že jejich společnost nedovoluje vzdálený VPN přístup k podnikové síti nespravovaným počítačům, pouze 29 % nasadilo zabezpečení koncových bodů na domácích počítačích zaměstnanců a pouze 35 % provádí kontrolu souladu s předpisy a nařízeními (regulátory compliance). 42 % tvrdí, že jejich společnost investuje do školení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Celkově se ukazuje, že organizace stále nejsou řádně připravené na kybernetické útoky 5. generace, které se zaměřují na vzdálené pracovníky.
  • Bezpečnostní priority v nadcházejících měsících: 79 % respondentů uvedlo, že hlavní prioritou je zpřísnění bezpečnosti a prevence útoků, protože zaměstnanci nadále často pracují z domova. 43 % uvedlo, že plánují implementovat mobilní bezpečnostní řešení a 39 % plánuje konsolidaci bezpečnosti kvůli odstranění „slepých míst“ napříč zvětšeným perimetrem sítě.
  • Největší kyberbezpečnostní obavy pro následujících 12 měsíců: Více než 75 % respondentů uvedlo, že je nejvíce znepokojuje nárůst kybernetických útoků, zejména phishingu a útoků využívajících sociální inženýrství. 51 % respondentů uvedlo, že je znepokojují útoky na nezabezpečené domácí koncové body, následují útoky na zaměstnanecká mobilní zařízení (33 %).


„Organizace musely v reakci na pandemii COVID-19 restrukturalizovat své síťové a bezpečnostní struktury téměř přes noc. Nevyhnutelně to ale způsobilo trhliny v zabezpečení a přineslo nové příležitosti pro zločince,“ říká Daniel Šafář, Country Manager CZR regionu ve společnosti Check Point. „Opatření po celém světě se postupně uvolňují, takže se pomalu vracíme k ‚normálnímu‘ způsobu práce. Organizace musí odstranit jakékoli bezpečnostní slabiny a zabezpečit sítě komplexní architekturou, od domácích počítačů a mobilních zařízení až po podniková datová centra. Pandemie COVID-19 postupně mizí, ale kyberzločin tu s námi zůstává. Správný přístup k bezpečnosti může zabránit útokům a masivním škodám.“

Dubnový průzkum společnosti Check Point ukázal, že organizace čelily během pandemie nebezpečné kombinaci kyberhrozeb a musely se vypořádat s rychlou změnou pracovních postupů. 71 % respondentů sledovalo nárůst kybernetických útoků v únoru a březnu 2020 a 95 % čelilo dalším bezpečnostním výzvám spojeným s masivním nárůstem práce z domova a stínovým IT.

Průzkumu se zúčastnilo 271 respondentů z organizací z celého světě. Pro více informací navštivte:  https://www.checkpoint.com/cybersecurity-the-new-normal/

Více podrobností o řešeních Check Point pro bezpečnou práci z domova najdete na stránce  https://www.checkpoint.com/solutions/secure-remote-workforce-during-coronavirus/